prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

  • BPP
  • Hlavní město Praha
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,46. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Zase postupujete nelogicky a chaoticky

Dobrý den, na rozvolňování režimu je několik pohledů, odborníci navrhují  různé varianty proto, že epidemie nevykazuje  uklidňující trendy , ani v  počtech pozitivně testovaných osob. Sněmovna nerozhoduje o otevření ani škol  ani obchodů, toto vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví, po analýze sledovaných ukazatelů. Všichni bychom

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Nouzový stav

Dobrý den, jak jsme byli svědky, nouzový  stav nebyl Sněmovnou minulý týden schválen. Hejtmani jednotlivých krajů (včetně primátora hl.  m. Prahy) však posoudili situaci v jednotlivých krajích jako tak závažný, že požádali  vládu o vyhlášení  nouzového stavu a bylo jim vyhověno. Takže nouzový  stav, který platí od 15.2.2021

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

testování

 Vaše  informace nejsou  zcela  přesné, protože jsou  zřízeny  očkovací  týmy, které mohou jezdit  očkovat do domovů  pro seniory, či jiných zařízení a jistě po dohodě  zvládnou i očkování jinde. Nepíšete, kde bydlíte, takže nelze odpovědět přesně, eventuálně Vám zjistit, jak pokračovat dále. Doufám

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Vážená paní doktorko,

Informace sledujeme tak, jak je  možné  vyhledat na dostupných adresách. Na dotaz nám bylo  sděleno, že firma Pfizer provádí změny v  organizaci výroby vakcíny, aby bylo možné pokrýt požadavky jednotlivých žadatelů   o vakcínu.

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Vážená paní doktorko,

 Dobrý  den, několik upřesnění - pacienti nezemřeli  včera, ale jinak máte pravdu, že Norsko oznámilo úmrtí 23 osob ( provedli 13 pitev). Souhrnný odborný  článek jsme ale zatím nenalezli, takže vycházíme  rovněž z mediálních údajů. Stávající očkování x COVID  je souboj s časem.I z jiných mezinárodních studií vidíme,

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Vakcina na covid 19 a astma, alergie, krevni nemoc

 Opět oficiální dokumenty  výrobce - jste-li těžký alergie, měla-li jste závažnou  alergickou  reakci, dále  je  možné  autoimunní onemocnění, je třeba se  poradit s ošetřujícím lékařem, který musí posoudit zdravotní  stav a teprve  po zvážení  všech aspektů, Vám doporučí, co je pro Vás nejvýho

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Očkování hematologických pacientů.

 vycházím z údajů výrobce, které posuzovaly  orgány, rozhodují o  registraci a u komplikovaných nemocných (závažné  autoimunní onemocnění,  reakce po předchozím očkování, závažné alergie) musíte zkonzultovat se svým lékařem, který zná Váš zdravotní  stav  a který nejlépe zhodnotí, kdy a zda podstoupit očkován

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Očkování rodiček a dětí

 Očkování proti původci  nemoci COVID 19 není  zatím určeno  pro děti, informace   a upřesnění bude  jistě docházet v průběhu dalších týdnů. Vakcinace  má nyní ochránit zejména rizikové  skupiny, čímž se ochrání i  další část  populace tak, jako u  jiných očkování. Všichni bychom  si

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Smysl očkování

 Očkování je velmi  efektivní  prevencí manifestace nemoci. Očkování neznamená, že nikdo z  očkovaných nemůže nikdy onemocnět ( obecná zásada pro všechna  očkování), ale že pokud onemocní ( může se stát třeba v  prvních dnech po  očkování, kdy ještě není efekt  vakcinace rozvinut), průběh nemoci bude mírný, a

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Očkovací vakcína

 Výzkumem vakcin  se  zabývají desítky význmaných světových laboratoří, Vaše dotazy jsou  jistě  na místě, ale výzkum je  tvrdá, seriózní práce  a jistě by  všichni výzkumníci  byli  rádi, kdyby se jejich cíle splnily, ale reálná situace  je často jiná než předpoklady. Původce chřipjy je skuteč

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Mutace koronaviru

Viry  jsou  původci řady onemocnění. Koronaviry byly objeveny v polovině 60. let, zatímco původce chřipky známe téměř 100 let( patří mezi RNA viry, do čeledi Orthomyxovirae). Původce chřipky známe  pochopitelně lépe než koronaviry a víme, že existují  základní tři typy - A,B,C. Typy A a B jsou považovány za  původce hr

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Kdy skončí tento chaos?

Epidemiologickou  situaci  a s tím  související hygienický  režim vyhodnocuje Ministerstvo zdravotnictví, nikoli Sněmovna, a to ani sněmovní Výbor  pro zdravotnictví, který nemá na  vyhlašování jakýchkoli hygienických opatření žádnou  pravomoc.

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Omezení nakupování

 Opatření, která vydává  Ministerstvo zdravotnictví jsou vázána  na statistické údaje epidemiologického stavu a mají stále na zřeteli snahu o zmírnění možnosti  šíření nákazy nemocí COVID 19. Režimové úpravy se provádějí  na základě zhodnocení  dat a  provozní  doba v obchodech se bude také upravovat. Uzavřen

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Nevíte, jak to bude?

 Vážená paní Marie, systém opatření by se  měl hodnotit zhruba podle  týdenních trendů. Váš dotaz na  kadeřnictví je velmi  příhodný, pokud vím, nemáme  důkaz, že by  v kadeřnictví zásadně stoupal počet nakažených osob.Podrobnosti dalších opatření  jsou na Ministerstvu zdravotnictví, kde  pracují  t

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

plán

 Dobrý  den, doporučená  opatření proti šíření  COVID 19 jsou koncipována  podle statistických údajů, které se  hodnotí  denně. Naprosto chápu  "nenaloženost" , která se u mnohých občanů projevuje, ale  jednoduché řešení, aby bylo  komfortní,  nezasáhlo  do způsobu života a bylo účinné, ne

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Není dobře, že se promořujeme?

 Dobrý  den, děkuji  za dotaz. Na jaře výraz promořování  rozpoutal debatu o významu  slova, ale zcela správně  jej popisujete. K promořování dochází, jak vidíme  z denně zveřejňovaných počtů pozitivně  testovaných osob. Všechna  preventivní  opatření , která  se doporučují ( rouška, rozestup&n

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

covid-19

 Dobrý  den, koronavirus způsobující nemoc, která byla označena COVID 19 jistě tak hned nezmizí, ale  od jara, kdy  jsem nevěděli, jak se  bude chovat, jak mu  budeme  schopni vzdorovat, víme o něco více. V řadě  velmi  renomovaných pracovišť probíhá intenzivní  výzkum, ale  zdalena  nevím

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Nákaza koronaviem

 Dobrý  den, máte  pravdu v tom, že mnoho lidí  se  vrátilo  po několika měsících zpět  do svého bydliště,  do zaměstnání a jistě pohyb většího množství osob má  v důsledku zvýšené množství pozitivně  testovaných. Rovněž  správně  usuzujete na to, že pro lidskou obranyschopnost je výhodněj

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

karanténa

 Podmínky karantény určuje hygienik, posuzuje, za  jakých podmínek  a kde  se setkali. Jestliže jste se setkal s osobou s pozitivním PCR testem na COVID ( současný způsob testování), byl jste chráněn respirátorem příslušné  třídy, je možné, že nebudete  mít nařízenou karanténu.Je pravda, že důležitá je  i vzdáleno

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

vakcína - covid

 Pro přesnost jsem jedním z členů týmu tří přímo řízených organizací, které byly  pověřeny zjistit možnosti vývoje vakcíny ( IKEM,UHKT, SZÚ) a  mým úkolem je zajištění koordinace  činností mezi organizacemi, další člen týmu  je vědeckým garantem, další provozním garantem. V současné  době dokončujeme laboratorní