prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

  • BPP
  • Hlavní město Praha
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,46. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Boj se závislostmi

 Dobrý den, chápu Vaše argumenty, ale víte,že i  omezení kouření ve veřejných místnostech nebylo  jednoduché a poté se znovu objevily  názory, že toto omezení není  správné. Jsme  nyní rádi, že stále  platí omezení kouření a že nedošlo  k  opětovnému kouření "všude". Přes všechna tato omezení a poučení,

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Proč odmítáte tvrději trestat ty, co týrají zvířata?

Dobrý den, předložený  návrh není, dle  mého názoru a názoru veřejnosti, se kterou jsem konzultovala, tak dobře napsán, abych jej podpořila. Při porovnání sankcí a trestů, které by byly uloženy v  případě týrání zvířat a které jsou  ukládány  při týrání dětí je evidentní, že by bylo  třeba  přepracování sankc

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

porušení zákona

Dobrý den, okolnosti léčby  malé  Leontýnky jsou nyní  předmětem konání příslušných orgánů, které znají  všechny okolnosti, které se staly. Jsem pevně  přesvědčena, že všichni, kdo posuzují tuto situaci budou  postupovat  profesionálně a jasně určí odpovědnost každého zúčastněného. Malé Leontýnce a její&nb

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Je ANO socialistickou stranou?

 Hnutí ANO2011 je demokratickým uskupením, tvorba státního rozpočtu je  složitým mechanismem, je  pravdou, že ANO 2011 se zásadně zasadilo, či bylo tvůrcem řady opatření, která výrazně zlepšila rozpočet běžným lidem ( jízdné, přidání důchodcům, zvýšení  rodičovské, navýšení  platby za státního pojištěnce  z zdravotní&n

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Eutanazie

 Dobrý den, problematika euthanazie je velmi  složitá. Jsem přesvědčena, že medicína  má pomáhat, úmrtí člověka je nevratné, nedá  se vzít zpět.Důležité je, aby se pacientovi dostalo  kvalitní  správné léčby, euthanázie je zneužitelná, proto je třeba velmi  pečlivě  posoudit předložený  materiál a zásadn

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

LDN

Dobrý den, co říkáte na to, jak zachází s pacienty v LDN v Brandýse? Myslíte, že je to jen výjimka? Já třeba vím, že ani...

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

léky

 Dobrý den, dle platné  legislativy ( již dosti let) má lékárník právo Vám nabídnout lék, který má stejnou  účinnou látku jako lék, který máte předepsán,  ale není originálním lékem. V případě, že byste musela dostat pouze lék, který Vám lékař  předepsal, je toto zajištěno  tím, že Vám lékař napíše  na předpis - n

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Chybí léky - PROČ ?? Už 3 ROKY !!

 Vážený  tazateli, nepíšete, který lék , dle Vás, není  k dispozici, takže se nemohu vyjádřit konkrétně. Z Vašeho  dotazu nelze odvodit, zda užíváte  léky, které nelze nahradit jinými ani další podrobnosti. Výbor pro zdravotnictví dnes projednával některé konkrétní  nedostatky léků na našem trhu  a  na