Mgr. Rostislav Kotrč

Křesťanská levicová iniciativa
  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,68. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

04.07.2016 11:16:59

Takřka zapomenutí sv. Gorazd a druhové

Takřka zapomenutí sv. Gorazd a druhové

Dne 5. července jsme si připomněli svátek sv. Cyrila a sv. Metoděje, kteří přinesli křesťanství do naší vlasti a jejichž památku slaví nejen křesťanská církev, ale stal se svátkem státním. Na tyto dva Soluňské bratry, kteří pro naši spásu nasadili

  Dne 5. července jsme si připomeneme svátek sv. Cyrila a sv. Metoděje, kteří přinesli křesťanství do naší vlasti a jejichž památku slaví nejen křesťanská církev, ale stal se svátkem státním. Na tyto dva Soluňské bratry, kteří pro naši spásu nasadili své vlastní životy, s úctou vzpomínáme. Zapomněli jsme však takřka na ty, kteří byli jejich věrnými následovníky a v prvopočátku křesťanské misie se na jejich díle přímo podíleli, neboť pokud by byli sv. Cyril a sv. Metoděj sami, jistě by nemohli vykonat takové dílo.

Misie soluňských bratří dosáhla na Moravě rychle úspěchu a Konstantin s Metodějem položili základy slovanské liturgie, a také získali mnohé žáky, ale ustanovení samostatného biskupství na Moravě naráželo na tuhý odpor německých biskupů. V moravské církvi tedy neutichl spor mezi kněžími latinského a slovanského obřadu, který se Metoděj pokusil řešit exkomunikací latinského nitranského biskupa Wichinga. Na jeho místo prosadil kněze domácího původu a svého nejschopnějšího žáka Gorazda.

Biskup Gorazd pocházel pravděpodobně z rodiny některého vlivného moravského velmože a sv. Metoděj ho systematicky vzdělával v liturgii, teologii, řečtině i latině, aby od počátku získal autoritu v celé církvi.  Tento se zároveň intenzivně spolupodílel na literární činnosti v první moravské vysoké škole, určené k náboženskému vzdělávání slovanského kněžského dorostu a patřil také mezi Metodějovy pomocníky, kteří pomáhali překládat celou Bibli.

Po smrti sv. Metoděje se otevřeně vyhrotil vleklý spor mezi stoupenci slovanské a latinské liturgie. Kníže Svatopluk se nejprve pokusil vyjednat smír a svolal k sobě obě strany na schůzku, avšak proti Gorazdovi ostře vystoupil exkomunikovaný latinský biskup Wiching.  

Poté co kníže Svatopluk jednal s římským císařem roku 885, změnil i kníže svůj přístup a snažil se zabezpečit dosažené úspěchy diplomatickou cestou.  Toho využil biskup Wiching, který za tichého Svatoplukova souhlasu nechal na podzim 885 násilně  vyhnat zastánce slovanské liturgie z Velké Moravy.  Velké množství slovanských kněží, diákonů a nižších kleriků v čele s Gorazdem bylo označeno za „obtížné cizince“. Ta část slovanského kněžstva, která neodešla za hranice Velké Moravy, byla uvězněna a později prodána do otroctví.    

Gorazd se tedy, jak uvádí tradice, uchýlil do Krakova a zemřel někdy na počátku 10. století. Spolu s ním si připomínáme i jeho druhy, kteří jako on byli v Římě vysvěceni na kněze a pracovali v duchovní správě na Velké Moravě do vyhoštění roku 885, kdy odešli do Bulharska, kam přinesli tehdy ještě pohanským Bulharům křesťanství. Byli to Kliment, Naum, Angelár a Sáva.

Západní - katolická církev si jejich památku i příkladu připomíná 27. července, východní – pravoslavná si pak jejich památku připomíná 9. srpna.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout