Mgr. Rostislav Kotrč

Křesťanská levicová iniciativa
  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,68. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

12.07.2016 2:25:15

Křesťanská levicová iniciativa

Křesťanská levicová iniciativa

Křesťanská levicová iniciativa je iniciativou křesťanů orientovaných sociálně, levicově a sympatizantů, snažící se o vytvoření dialogu mezi křesťany a členy i sympatizanty levicových politických uskupení.

Křesťanská levicová iniciativa je iniciativou křesťanů orientovaných sociálně, levicově a sympatizantů, snažící se o vytvoření dialogu mezi křesťany a členy i sympatizanty levicových politických uskupení.

Křesťanská levicová iniciativa je otevřena lidem vyznávajícím tradiční náboženské hodnoty vycházející z židokřesťanské tradice.  V tomto dialogu chce hledat styčné roviny zejména v otázkách sociálních a ekonomických, vzájemně se obohacovat a nacházet optimální východiska i z pohledu marxismu, náboženství, filozofie, etiky a ekonomiky.

            Křesťanská levicová iniciativa v České Republice se snaží sdružovat osoby nábožensky a zároveň levicově orientované, věřící občany, kteří se s touto orientací identifkují, neboť nejsou spokojeni se současným stavem společnosti, leží jim na srdci otázky sociální nerovnosti, celkového úpadku společnosti, prohlubující se nerovnost sociálních tříd a chtějí se aktivně zapojit do vytváření spravedlivé sociální – socialistické společnosti. 

            Křesťanská levicová iniciativa ČR, je otevřena všem lidem, bez rozdílu konfesní příslušnosti i politického směřování ve snaze o co nejširší spolupráci v rovině ekumenické i politické. Snahou iniciativy bude vytváření dialogu, setkávání a spolupráce i v rovině náboženské mezi účastníky, vzájemné obohacování a edukace v otázkách společensko-ekonomicko-politických. Sjednocování vzájemných pohledů na sociálně-ekonomickou i politickou problematiku v České Republice, které povedou ve snahu o společnou spolupráci na změnách vedoucích k vytvoření sociálně spravedlivému zřízení ve společnosti a celém státu. Vytváření témat pro diskusi v rámci aktivit iniciativy, ale i diskuzi stranickou a následně celospolečenskou. Zároveň o snahu posílení národních a historických tradic České Republiky a odkazu naších předků.

            Základní ideje tohoto dialogu a spolupráce jsou jednotlivé etapy dějin náboženského života a tradic, zejména budování sociálně spravedlivé společnosti tak, jak je zachycován v historických knihách Starého Zákona, revoluční odkaz učení Ježíše Krista, tvorba komunit a vzájemná sociální sounáležitost v rané křesťanské církvi, snahy o sociálně náboženskou obrodu Clunyského i františkánského a valdenského hnutí ve středověku vyúsťující do reformačního hnutí českého i německého. Zároveň odkazu snahy o komunitní a sociálně spravedlivé soužití v době husitského hnutí a později Jednoty Bratrské. Styčnými body jsou, také sociální hnutí v rámci křesťanských církví, dokumenty II. vatikánského koncilu, principy Teologie osvobození a tzv. „Černé teologie“ i dalších teologických a filozofických směrů, prosperujících zvláště v zahraničí, vycházejících z hlubokých sociálních důrazů Nového Zákona a raného křesťanství jednotící marxisticko-idealistické pojetí společnosti a celého světa.

            Nedílnou součástí Křesťanské levicové iniciativy v ČR, je snaha oslovit občany, kteří se chtějí alespoň řešit stávající společenskou a politickou nespravedlnost a nekorektnost.

           

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout