Poslední příspěvky z profilů

P_2021_001 test
Hana Třeštíková , MgA.
PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
JUDr. Vojtěch Filip
Jan Jakob
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
František Kopřiva
Bc. Roman Onderka, MBA
Ing. Věra Kovářová
Ing. et Ing.  Jan Skopeček
Ing. Pavel Dopita, LL.M., MBA
Mikuláš Ferjenčík
PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Margita Balaštíková
Ing. Jan Bartošek
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Zase postupujete nelogicky a chaoticky

Dobrý den, na rozvolňování režimu je několik pohledů, odborníci navrhují  různé varianty proto, že epidemie nevykazuje  uklidňující trendy , ani v  počtech pozitivně testovaných osob. Sněmovna nerozhoduje o otevření ani škol  ani obchodů, toto vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví, po analýze sledovaných ukazatelů. Všichni bychom

prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Nouzový stav

Dobrý den, jak jsme byli svědky, nouzový  stav nebyl Sněmovnou minulý týden schválen. Hejtmani jednotlivých krajů (včetně primátora hl.  m. Prahy) však posoudili situaci v jednotlivých krajích jako tak závažný, že požádali  vládu o vyhlášení  nouzového stavu a bylo jim vyhověno. Takže nouzový  stav, který platí od 15.2.2021

Ing. Zbyněk Stanjura