Česká Lípa: Město rozdělilo první miliony v dotačních programech

02.06.2016 18:25

Zastupitelé rozhodli o přerozdělení dotací z osmi dotačních programů, vyhlášených městem Česká Lípa pro rok 2016. Návrhy připravily příslušné výbory, které žádosti posuzovaly a bodovaly podle hodnotících kritérií stanovených v podmínkách každého dotačního programu.

Česká Lípa: Město rozdělilo první miliony v dotačních programech
Foto: ceska-lipa.info
Popisek: Česká Lípa

„Rozdělujeme první dotační peníze roku 2016 pro kulturu, cestovní ruch, životní prostředí, sociální oblast, památkovou péči, prevenci kriminality, aktivity dětí a mládeže a máme na ně 4,4 miliony korun. Požadavků bylo za více než 6 milionů korun, největší převis žádostí byl v oblasti kultury na podporu akcí a sociální. Ve všech programech se rozdělovalo podle zakotvených kritérií,“ připomíná starostka Romana Žatecká a vypočítává, že v celkovém součtu se žadatelé v osmi dotačních programech ucházeli o více než 6 milionů korun. „Zároveň se ukázalo, že o některé programy není velký zájem, například na rozvoj cestovního ruchu nebo podporu talentů, budu tedy pro příští rok navrhovat změnu dotačních programů i výší podpory. Požádala jsem proto zastupitele, abychom otázku, jak s nedočerpanými prostředky naložíme, nechali na další zasedání. Až budou přerozděleny i zbylé programy, neboť se může stát, že i tam nějaké peníze zbydou,“ upřesňuje starostka. Zároveň ale zdůrazňuje, že mnohem častěji se musely požadavky krátit, aby radnice podělila všechny žadatele, kteří naplnili podmínky programu. Městské dotace tak podle starostky pomohou zrealizovat řadu hezkých a prospěšných projektů.

1) Dotační program v oblasti prevence kriminality (230 tisíc korun)

Program je určen na projekty dlouhodobé i krátkodobé řešící prevenci rizikových jevů a problematiku sociálně patologických jevů v České Lípě. O dotaci z tohoto programu se ucházelo celkem 7 žadatelů, z toho jeden nesplnil podmínky programu. O 230 tisíc se tak podělí 6 žadatelů, mezi nimiž je například českolipská farní charita, Shotokan Sport Centrum Česká Lípa, základní škola v Moskevské ulici nebo nezisková organizace Most k naději.

2) Dotační program v oblasti kultury (1,5 milionu korun)

Pro tuto oblast byly pro rok 2016 vyhlášeny tři podprogramy a zatím je rozhodnuto o přerozdělení dotací ze dvou - na podporu celoroční kulturní činnosti (900 tis. Kč) a na podporu jednotlivých kulturních akcí (100 tis. Kč). Třetí podprogram na realizaci kulturní akce mezinárodního charakteru, na který je v rozpočtu vyčleněno zbylých 500 tisíc korun, byl vyhlášen později, a proto ještě probíhá příjem žádostí. O podporu celoroční kulturní činnosti požádalo 9 subjektů a dalších 9 se ucházelo o podporu na uspořádání kulturní akce. Celkový finanční požadavek od žádajících subjektů v obou kategoriích činil 1.086.790,- Kč (866 tis. Kč na celoroční činnost, 220.790,- Kč na akce). V případě podpory celoroční činnosti, kdy celkový rozpočet činil 900 tis. Kč, a žádosti byly podány na částku 866 tis. Kč, výbor navrhl udělit všem žadatelům dotaci v požadované výši. V případě druhého podprogramu musely být požadavky jednotlivých subjektů výrazně pokráceny.

3) Dotační program v oblasti cestovního ruchu (120 tisíc korun)

O dotaci z programu v oblasti cestovního ruchu se ucházel pouze jediný žadatel - Klub železničních cestovatelů, Doprava, s.r.o. a dotaci získá v požadované výši 5 tisíc korun. Prostředky využije na provoz historického motorového vlaku po trase Česká Kamenice – Kamenický Šenov – Česká Lípa – Liberec a zpět a jízdy historického autobusu po zrušené železniční trati z České Lípy přes Nový Oldřichov do Kamenického Šenova, které společnost plánuje pro veřejnost v rámci svého letního projektu.

4) Dotační program v oblasti životního prostředí (300 tisíc korun)

Ve stanoveném termínu obdrželo město 20 žádostí s celkovým požadavkem 316.889 Kč. Výbor pro životní prostředí pak doporučil jednu ze žádostí vyřadit kvůli nesplněným podmínkám programu. O dotace z programu životního prostředí se tak podělí 19 subjektů, kterým město přerozdělí celkem 296.889 Kč. K úspěšným žadatelům patří zejména včelaři, jejichž činnost byla už v programem upřednostněna, kteří dotace využijí především na nákup vybavení. Jedním ze žadatelů je například také místní organizace Českomoravského mysliveckého svazu, která podporu využije na nákup pachových ohradníků.

5) Dotační program v oblasti dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast rozvoj školních i mimoškolních aktivit pro děti a mládež (300 tisíc korun)

O dotaci z tohoto programu, který podporuje volnočasové aktivity a vzdělávání dětí a mládeže, požádalo 9 organizací, z toho jedna byla kvůli nesplnění podmínek vyřazena. Celkový objem požadovaných prostředků nepřesáhl částku vyhrazenou v rozpočtu na tento dotační program, a proto bylo možné organizacím udělit dotace v požadované výši, pouze s výjimkou Farní charity, která požádala o dotaci vyšší, než je v daném dotačním programu přípustné (žádost 63.500,- Kč, nejvyšší možná dotace 50.000,- Kč). Mezi žadateli je například Městská knihovna, spolek Včas, turistické oddíly Tom Chippewa a Tom Dakoti, či Sbor dobrovolných hasičů. (Nerozděleno zůstalo 12.600,- Kč.)

6) Dotační program na podporu talentů (150 tisíc korun)

O dotaci z programu na podporu talentovaných dětí a mládeže požádali 2 zákonní zástupci nezletilých, celková požadovaná částka činí 17.000,- Kč. Obě žádosti byly proto v plné výši podpořeny a město tak poskytne dotaci ve výši 12 tisíc korun talentované hobojistce a 5 tisíc korun přispěje radnice na nákup mikroskopu studentce, která se věnuje biologii.

7) Dotační program v oblasti památkové péče (500 tisíc korun)

Dotační program pro oblast památkové péče podporuje obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa. O podporu se podělí 4 žadatelé, kteří požádali o dotaci na výměnu oken, na rekonstrukci fasády a ozdobných prvků, na opravu střech a na rekonstrukci kleneb ve svých domech v centru města.

8) Dotační program v oblasti sociální (1 800 tisíc korun)

Dotační program v sociální oblasti byl rozdělen do čtyř podprogramů a město zaevidovalo celkem 32 žádostí. Z toho bylo 13 žádostí o dotaci na sociální služby a aktivity vedoucí k zamezení neb snížení sociálního vyloučení rodin a jednotlivců, kde částka k rozdělení činí 1,1 mil. Kč a celkový požadavek žádajících subjektů 2 001 160,- Kč. O dotaci na podporu služeb souvisejících s paliativní péčí, kde částka k rozdělení činí 150 000,-Kč, požádal 1 subjekt, jehož požadavek činil rovněž 150 000,-Kč.

Celkem 16 žádostí bylo o dotace na aktivity vedoucí k integraci seniorů, zdravotně postižených, národnostních a etnických menšin, rodin a osob ohrožených sociálním vyloučením, kde částka k rozdělení činí 400 000,- Kč a požadavek žádajících subjektů 692 620,- Kč. O dotace na protidrogové služby a programy, na které bylo vyčleněno 150 tisíc korun, se pak ucházely dva žadatelé, jejichž celkový požadavek činil 300 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že všichni žadatelé splnili podmínky programu, výbor doporučil podpořit všechny žádosti. Avšak s tím, že objem navržených dotací byl procentuálně plošně krácen stejným procentem u všech podpořených projektů.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PVTento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Valašské Meziříčí: Radnice loni podpořila kastraci 166 koček a kocourů

8:36 Valašské Meziříčí: Radnice loni podpořila kastraci 166 koček a kocourů

Velkému zájmu se dál těší kastrační program pro majitele koček, který město Valašské Meziříčí spusti…