Repete spacákové revoluce po dvaceti letech. Míří na likvidaci Babiše. Kuriozní funkcionář z TOP 09. Petr Žantovský odkryl důkazy o plánované akci

28.11.2020 7:41

TÝDEN V MÉDIÍCH Aktivitou ve spřátelených médiích hýří v posledních dnech generální ředitel České televize Petr Dvořák. Naříká nad tím, že po příchodu nových členů do Rady ČT, která mu až dosud kryla záda, se mění způsob projednávání jednotlivých agend. Snaží se mluvit i do složení dozorčí komise, která má kontrolovat jeho vlastní činnost. Petr Žantovský si v té souvislosti všímá, kdo z politiků a z radních přispívá k politizaci problému veřejnoprávní televize, a tím pomáhá vytvářet předpolí pro další spacákovou revoluci. Ta by nynější stav na Kavčích horách zabetonovala pro dalších dvacet let.

Repete spacákové revoluce po dvaceti letech. Míří na likvidaci Babiše. Kuriozní funkcionář z TOP 09. Petr Žantovský odkryl důkazy o plánované akci
Foto: Hans Štembera
Popisek: Petr Žantovský

Anketa

Zažili jste v posledních dnech potíže s nakupováním?

15%
85%
hlasovalo: 7998 lidí

Dnešní přehled zajímavostí uplynulého týdne bude monotematický, protože se v médiích nedělo nic zásadnějšího než další příprava na spacákovou revoluci číslo dvě v České televizi. „Zrekapituluji ty kroky. Začalo to tím, že Rada České televize odvolala dozorčí komisi, neboť neplnila své povinnosti tak, jak ji ukládá právě Rada, která je oprávněna ji volit i odvolávat. Na to žádné další zákonné opatření není, nikde není stanoveno, jak se definují pravomoci dozorčí komise vůči České televizi, vůči veřejnosti nebo dokonce vůči politikům a Parlamentu. Tím chci jen zopakovat, že se tu začíná vytvářet politická situace, ačkoli to věcně s tím odvoláním vůbec nijak nesouvisí. Je to jen zneužití určité situace, která slouží jako záminka. Pak následovala rezignace pana Kühna a pana Dědiče z funkcí předsedy a místopředsedy s odůvodněním, že s odvoláním dozorčí komise nesouhlasili,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Připomíná, a to je málo zdůrazňované, že pro odvolání dozorčí komise zvedlo ruku deset radních. „A to do té míry rozdílných jako třeba paní Lipovská nebo pan Kysilka. Oba jsou to sice ekonomové, ale jiného zaměření, a určitě by se v mnoha věcech neshodli a přeli by se o věcech odborných i neodborných, nicméně v tomto našli společnou řeč. Média blízká tomu spacákovému týmu to samozřejmě staví tak, že odvolání dozorčí komise zařídili tři radní Matocha, Veselý a Lipovská, a tím způsobili – to zaznívá velice často – destabilizaci České televize. Sepisují se petice, petenti jsou stejní jako vždy: umělci, bývalí politici a lidé jako pan Halík. Je to pořád stejná skupina, kterou jsme viděli u ‚Impulsu 99‘, u ‚Děkujeme, odejděte‘, u ‚ČT věc veřejná‘. Je i stejná metodika jako u spacákové revoluce: vyvoláme problém, nafoukneme ho, řekneme, že je to politizace problému České televize a ohrožení svobody slova. Tak přesně toto se děje v těchto dnech,“ upozorňuje mediální analytik.

Rada přestala generálnímu řediteli krýt záda a je zle

Proto považuje za nezbytné zastavit se u některých výroků, které v souvislosti s tím zazněly. „Například ředitel Dvořák řekl pro Právo: ‚Po příchodu nových členů se mění způsob projednávání jednotlivých agend‘. To je možná pravda. U těch jednání nejsem, nesleduji jejich záznamy, ale řekl bych, že to může být velmi blízké pravdě. Za minulých období byla Rada ČT vůči generálnímu řediteli velmi konformní a velmi intenzívně panu Dvořákovi kryla záda. To jsme viděli i na jaře 2017, kdy půl roku před koncem mandátu ho zvolila na druhé funkční období s poukazem na to, že kdyby ho nechali dojet mandát do září a volili až poté, tak by se to mohlo překrývat s tehdejšími parlamentními volbami. To je argument jak noha, protože tím dávají najevo, že je to politická volba. A korunovali to komickým vyjádřením, že se přece nový ředitel musí seznámit s provozem té instituce. Jako kdyby řekli, že pan Dvořák šest let dělal šéfa instituce, jejíž provoz nedostatečně poznal. To byla argumentační vlastní branka,“ míní Petr Žantovský.

Za zajímavé považuje, jak argumentoval René Kühn, když zdůvodňoval svou rezignaci z čela televizní rady. „Říkal, že předseda je zároveň v pozici mluvčího stanoviska Rady, a když se jeho postoj různí od většiny, tak nemůže prezentovat její názor. To je neprofesionální, protože jiný názor se dá vyjádřit prostřednictvím formálních procedur, třeba rozdílným stanoviskem. Ale z pozice předsedy skutečně plyne povinnost, že musí na veřejnosti zastupovat rozhodnutí Rady. Z toho ho nic nevyviní, to je jenom ukázka bohapustého amatérismu v chápání procedurálních záležitostí. Samotný důvod, proč byla dozorčí komise odvolána, ten dvojnásobně předražený pozemek pod Ostravským studiem, je velmi bagatelizován. Kdyby jakákoli jiná instituce chtěla koupit majetek za dvojnásobek stanovené ceny, tak by se na to asi vrhl Nejvyšší kontrolní úřad a další úředníci. I novináři. A hned by začali spekulovat o nějaké korupční motivaci. Do České televize ale NKÚ nemůže a najednou je v pořádku, že se pozemek koupí za dvojnásobnou cenu,“ podivuje se mediální odborník.

Sněmovna za Špidlovy vlády odvolala RRTV jako celek

Doporučuje si všímat toho, že jde zase o dvojí metr, na jaký jsme u většiny českých médií zvyklí. „Měří se vždy podle toho, o kom mluvíte, a ne podle toho, co ten člověk provedl, nebo neprovedl. Bagatelizuje se to jak ze strany médií, tak ze strany politiků, například pana Zaorálka, který mě hořce rozesmál svými vyjádřeními. Tak se u něj chvíli zastavím. Pan ministr Zaorálek velmi apelativně a velice dle svého názoru přesvědčivě kritizuje odvolání dozorčí komise, když pomalu za každým druhým slovem používá spojení ‚nezákonné odvolání‘ a vyvolává duchy škod, které mohou vzniknout tím, že se někdo z té komise bude soudit o neplatnost odvolání a že to stát přijde na nějaké peníze. Já bych tedy panu Zaorálkovi rád připomněl drobnou historku z jeho i z mého života. A sice tu, když počátkem dubna 2003 Poslanecká sněmovna většinou hlasů a mimo jiné i pana Zaorálka odvolala jako celek Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, jejímž jsem byl členem,“ připomíná Petr Žantovský.

Zatímco nyní se u dozorčí komise také argumentuje, že ji není možné odvolat jako celek, ale jen po jednotlivých členech, tak Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, sejmuli poslanci včetně Lubomíra Zaorálka jako celek. „A nikdo se tím takto detailně nezabýval, protože to bylo politické rozhodnutí. Bylo potřeba přehrát televizi Nova, která byla vedena vůči tehdejší vládě opozičním Vladimírem Železným a z obrazovky televize Nova zaznívala slova, která se nelíbila mnoha tehdy vládnoucím lidem. Připomeňme, že to byla vláda Vladimíra Špidly s tzv. Čtyřkoalicí, tedy s lidmi jako Kühnl, Ruml a podobně. A tahle parlamentní většina odvolala vysílací radu jako celek a kladla nám za vinu prohranou arbitráž o televizi Nova. Pan Zaorálek tehdy nevystoupil a neřekl: ‚Pozor, pozor, to je nezákonné‘. Přitom Poslanecká sněmovna vůbec nemá pravomoc radu odvolat, tu má pouze premiér. Za druhé by se měla radě dokázat nějaká kolektivní vina, ačkoli v té radě byli lidé, kteří měli opravdu rozdílné názory,“ poukazuje mediální analytik.

Zaorálek tehdy nevaroval, že stát přijde o hromadu peněz

Jako příklad uvádí manžela pozdější senátorky Elišky Wagnerové, Arnošta Wagnera, který byl ve většině případů jiného názoru než jiní radní. „A přesto byl také odvolán. Minimálně toto je vůči němu nespravedlivé. Nicméně se nám neprokázalo žádné provinění, za které bychom měli být kolektivně odvoláni. A za třetí jsem tehdy neslyšel pana Zaorálka varovat Poslaneckou sněmovnu při tomto protiprávním jednání, že může nastat situace, že odvolaní členové RRTV podají žaloby a stát by to přišlo na hromadu peněz za nedokončené mandáty. Jak se to pak vyvinulo, je známo. Sněmovna si vytvořila svoji komisi, vedenou dnešním ombudsmanem panem Křečkem, a ta dospěla k závěru, že rada pro vysílání nemohla nijak ovlivnit a ani neovlivnila žádné obchodní vztahy mezi pány Lauderem a Železným a neměla žádný vliv na to, co si ti dva mezi sebou řešili prostřednictvím arbitráží či jiných právních kroků,“ podotýká Petr Žantovský.

Tímto sami poslanci potvrdili, že členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání odvolali protiprávně. „Posléze to potvrdil i soud a rozsudek nabyl po nějaké době právní moci, když Mirek Topolánek, premiér po Špidlovi a Grossovi s Paroubkem, nedal pokyn k dalšímu odvolacímu aktu – obstruování – vůči tomuto rozsudku a vzal tím na vědomí verdikt, že jsme byli odvoláni protiprávně. Načež jsme podali žalobu o náhradu za nevykonané mandáty, a ten spor se táhne do dneška. Nevím nic o tom, že by pan Zaorálek někde vystoupil a řekl, že stát to vyjde na čím dál víc peněz, protože narůstá penále, narůstají úroky. Suma, o kterou se soudíme, je už teď dvakrát větší, než byla na začátku. A jenom proto, že to obstruuje stávající Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, kterou vede Ivan Krejčí, přítel pana Zaorálka. Takže kruh je uzavřen. Pan Zaorálek si prostě nevidí do úst a říká všechno jenom podle situační logiky, kterou chce právě vyjádřit,“ vysvětluje mediální odborník.

Jako vždy byl zárukou velkého pobavení radní Šarapatka

Stejně jako v roce 2000, tak letos, slyšíme ze všech stran, že se situace kolem České televize politizuje a že je snaha zbavit ji svobody slova. „Myslím, že to politizuje v první řadě pan Zaorálek. Politizuje to ovšem i pan premiér tím, že se na toto téma schází s generálním ředitelem Dvořákem, ačkoli to vůbec není v jeho kompetenci a není žádný důvod, proč by se k tomu měli scházet a proč by k tomu měl pan premiér zaujímat nějaké stanovisko. To je čistě interní záležitost Rady ČT, dozorčí komise a managementu České televize. Česká televize není vládní, nýbrž veřejnoprávní, a tudíž pan Babiš – pan Zaorálek také – je tu pouze v roli občana. A nevím o tom, že by se každý libovolný občan z ulice mohl sejít s panem generálním a poslouchat jeho nářky nad tím, že se mu tam dějí nějak jinak procedury při projednávání a že už to nejde tak hladce, jak to chodilo,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Z reakcí radních stojí za zmínku připomenutí Hany Lipovské, že odvolání dozorčí komise bylo v souladu se zákonem a uskutečnilo se na základě stejné procedury jako odvolání této komise v roce 2010 a najmenování pěti lidí, kteří byli odvoláni teď. „Teď aby se ti odvolaní členové komise z roku 2010 proti tomu nezačali bránit a podávat předžalobní výzvy a nezjistilo se, že oni byli tehdy odvoláni neprávem. Myslím, že to nenastane, a paní Lipovská to vysvětlila naprosto jednoznačně. Zábavně jako vždy – je zárukou velkého pobavení – se k tomu vyjádřil pan Šarapatka. Ten rovnou řekl, že to odvolání je trestná činnost, a proto se nepodílel na hlasování o novém sestavení té komise. Tvrdil, že se nechce podílet na trestné činnosti. Nu, na tento názor má právo, ještě pár týdnů bude členem Rady a pak si své názory může vykládat třeba na hlavním nádraží. I když oni se o něj jeho političtí kamarádi určitě nějak postarají,“ poznamenává mediální analytik.

Šéf ČT by rád rozhodoval o tom, kdo ho může kontrolovat

Velice aktivní ve sdělování svých názorů veřejnosti, kterou jinak považuje za nedorostlou tomu, aby znala platy jeho elitních moderátorů, generální ředitel ČT Petr Dvořák. „V rozhovoru na Seznamu Zprávy se v duchu části titulku ‚Dochází k další destabilizaci‘ zabývá tím, jak se destabilizuje situace v České televizi. Ale ona se přece nedestabilizuje. Byla odvolána jedna komise, byla ustavena druhá, a pokud má ta první dojem, že její odvolání bylo protiprávní, může to řešit soudně, jako jsme se tehdy odvolali my jako členové RRTV, tu při o neprávnost odvolání jsme vyhráli, takže tomu nechme čas. Navíc generálnímu řediteli vůbec nepřísluší se k tomu vyjadřovat, protože jde o kontrolní orgán na jeho činnost. Přece nemůže rozhodovat o tom, kdo bude kontrolovat jeho vlastní činnost. A stejně tak ani žádný politik či radní nemůže nahrazovat soudy. Kde se v panu Zaorálkovi bere drzost rozhodovat místo soudu a říkat, že to bylo protiprávní, a v panu Šarapatkovi, že jde o trestnou činnost,“ žasne Petr Žantovský nad takovou arogancí.

Přitom k tomu nemají sebemenší kompetenci, sebemenší právo, jenom vytvářejí předpolí pro další spacákovou revoluci. „Minulý týden jsem se v tomto zastaveníčku zmiňoval o profesionálně provedených transparentech na té televizní pseudo demonstraci, kde bylo asi dvacet aut a řečnil tam pan Smoljak. Jedna čtenářka mi k tomu napsala, že zjistila přes Facebook, kdo je výrobce těch transparentů, jakým způsobem se vyrábějí a hlavně kolik stojí. Jeden z těch transparentů vyšel řádově na několik tisíc podle velikosti a provedení. A rozhodně to nebylo tak, že jeden den se lidé spontánně rozhodli, že druhý den budou demonstrovat u televize a že někdo přes noc vyrobí tyhle transparenty. Minimální výrobní lhůta je čtyři dny. Čili to potvrzuje moje tvrzení, že to bylo připravené, že to bylo inscenováno těmito lidmi, kteří chtějí vyvolat pocit ohrožení svobody slova, ohrožení veřejnoprávní televize. Ale veřejnoprávní televize ohrožuje pouze samu sebe, což konstatujeme opakovaně,“ poukazuje mediální odborník.

Cukrář z vedení TOP 09 má televizní radní za veksláky

Na konec si nechal článek s titulkem „Českou televizi chtějí ochočit lidé s mentalitou veksláků. A část lidí jásá“, který ho naprosto vyděsil. „Autorem je jakýsi Lukáš Otys. Já jsem tohle jméno slyšel prvně. Pod článkem jsem se dozvěděl šokující informaci, že to je místopředseda TOP 09. Nu, dobrá, když tu stranu může vést paní Pekarová Adamová, tak zřejmě místopředsedou může být i nějaký pan Otys. Ten vyjádřil názor, že členové televizní rady mají mentalitu veksláků. Nevím, jak k tomu dospěl, ale na místě radních bych asi pokračoval nějakými právními kroky, protože to je opravdová nehoráznost. O panu Otysovi jsem se dočetl, že se narodil v roce 1985, v listopadu 89 tedy chodil do mateřské školy. Vystudoval gymnázium, pak se dopracoval k titulu bakalář, ani ne magistr, a pak se pyšní titulem MBA za jménem. Mohlo by to na někoho působit, že je to vzdělanec, ale MBA nemá akademickou hodnotu, nikde se neuznává, nenostrifikuje, je to profesní titul a platí se za jeho získání. Není součástí běžného vysokoškolského systému,“ vysvětluje Petr Žantovský.

Profesně působil Lukáš Otys jako mediální konzultant v několika společnostech, produkoval i lifestylový pořad pro TV Óčko. „Od roku 2008 provozuje pražskou cukrárnu Saint Tropez, je to tedy cukrář. Velmi zajímavé je jeho politické působení. Od roku 2012 je členem TOP 09 a od té doby následovala série jeho pokusů vedrat se do nějakých funkcí. Komunální volby 2014 – neuspěl. Komunální volby 2018 – neuspěl. Krajské volby 2016 – neuspěl. Volby do Poslanecké sněmovny 2017 – neuspěl. Volby do Evropského parlamentu 2019 – neuspěl. To se může stát, samozřejmě. Také jsem letos ve volbách do Senátu neuspěl, nijak mě to netrápí a neznamená to, že se budu okamžitě rozhlížet po jiné trafice. Je zjevné, že tento pan cukrář, který má tak výrazný názor na Radu ČT, se pokouší být kariérním politikem. A jestliže tento kariérní politik vyslovuje takové nehoráznosti, kdo tedy politizuje Českou televizi a její souvislosti? I to mě přesvědčilo, že spacáková revoluce dvě je akcí na likvidaci předsedy vlády,“ přiznává mediální analytik.

Po spacákové revoluci dvě se vše na dalších dvacet let zabetonuje

Předseda vlády se k tomu však neumí postavit rázně a neumí se postavit za dodržování práva. „Neměl by se stýkat s žádným Dvořákem ani s žádnými petenty a místo toho jim říct: ‚Přátelé, já to nemám v kompetenci, já řídím vládu, vy si řiďte vaši Českou televizi podle zákona, do toho já nemám co mluvit‘. To zatím, pokud vím, neudělal. Pokud to neudělá, jako to neudělaly politické elity před dvaceti lety, tak po té spacákové revoluci dvě – máme zase před Vánocemi, tehdy to začalo také před Vánocemi, vzpomeňme, precedenty jsou tedy stále živé – se v České televizi zabetonují všichni, co tam jsou, ale hlavně se tam zabetonují ekonomické praktiky, co se tam dějí, různé podivné tendry, různé podivné reklamní události, k čemuž se možná dostanu příští týden, nějaká data už se mi sbíhají. To bude zabetonováno a dalších dvacet let si na to nikdo netroufne sáhnout, jako si na to teď troufli sáhnout radní. Podotýkám deset radních, ne ti tři. Takže to celé je podvod na voliče, podvod na koncesionáře a pokus o státní převrat,“ uzavírá pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jiří HroníkTento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Už se bouří i malé děti. Vzkaz od 10leté holčičky: Jste blbci!

8:22 Už se bouří i malé děti. Vzkaz od 10leté holčičky: Jste blbci!

REPORTÁŽ Několikaměsíční izolace a stále nejasný návrat do škol dopadá i na děti, které dosud „držel…