Až nebude pro všechny: Nemocnice rozhodnou, kdo přežije. Mají na to návod

17.02.2021 14:41

Slova ministra zdravotnictví Jana Blatného o prioritizaci pacientů a nedostatku vzácných zdrojů nejsou ničím jiným než zaobalenou skutečností, že pro někoho péče v nemocnici bude a na jiného už nevyjde a zemře. Na stránkách Ministerstva zdravotnictví se objevil odkaz na odborný návod, jak mají nemocnice v této věci postupovat. Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny v něm zdůrazňuje, že rozhodování o přidělení vzácných zdrojů, jimiž jsou míněni kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci, lůžka, přístrojové vybavení, zdravotnické prostředky či léčiva, musí být férové a nediskriminující.

Až nebude pro všechny: Nemocnice rozhodnou, kdo přežije. Mají na to návod
Foto: Krajská zdravotní
Popisek: KAPIM v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem poskytuje pacientům s těžkou formou COVID-19 špičkovou péči. Na snímcích je vidět využití extrakorporální membránové oxygenace (ECMO)

Anketa

Skončí letošní ,,covidová zima" celonárodní tragédií?

75%
25%
hlasovalo: 4339 lidí

Jako rezignace na dosud přijímaná opatření v boji proti koronaviru působí aktuální vyjádření ministra zdravotnictví. „Plošná opatření nefungují, pokud nejsou dodržovaná na individuální úrovni. Myslíme si, že řešením je uvědomělý přístup každého z nás, místo nějakých dalších plošných restrikcích,“ prohlásil šéf resortu Jan Blatný. Dalším krokem může být to, že nemocnice jsou připravovány na zahájení fungování systému nedostatku vzácných zdrojů, ve smyslu prioritizace pacientů jako například u hromadných neštěstí. Ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách totiž odkazuje na odborný návod, jak mají nemocnice při nedostatku vzácných zdrojů postupovat.

Odborný návod tvoří Stanovisko výboru ČSARIM 13/2020 s názvem „Rozhodování u pacientů v intenzivní péči v situaci nedostatku vzácných zdrojů“. V jeho úvodu Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny upozorňuje, že v souvislosti s aktuálním nárůstem pacientů covid-19 směřovaných k zahájení zdravotní péče poskytované na pracovištích typu JIP/ARO stoupá pravděpodobnost výskytu situací rozporu mezi potřebou léčebné péče a schopností zdravotnických zařízení ji poskytnout.

Nemocnice mají návod na to, koho se mají snažit zachránit

Dále konstatuje, že žádná z rozhodnutí v situacích nutné alokace tzv. vzácných zdrojů (kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci, prostory zdravotnických zařízení, lůžka, přístrojové vybavení, zdravotnické prostředky, léčiva) nesmí být nahodilá a vždy musí reflektovat odborný, právní a etický rámec při řešení individuálních klinických situací. Zjednodušeně řečeno, jak výrok ministra Blatného o prioritizaci pacientů, tak tento odborný návod výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, znamenají, že se nemocnice začnou rozhodovat, koho nechají zemřít a koho se budou snažit zachránit.

V základních východiscích tohoto dokumentu se uvádí, že žádný zdravotnický systém včetně České republiky nemá nekonečné a bezbřehé medicínské zdroje. Dostupnost zdravotnického personálu, lůžek a přístrojů je vždy limitovaná. K omezení nebo vyčerpání dostupných zdrojů může dojít v situaci hromadného postižení osob, jako jsou přírodní katastrofy, hromadná neštěstí, epidemie či pandemie. V případě vyčerpání vzácných zdrojů je proto přípustné omezení běžného standardu péče nezbytné pro udržení co největšího stále ještě možného rozsahu dané péče, pokud nelze v konkrétním případě postupovat jinak. Přitom i tento postup je považován za postup „de lege artis“(„ad impossibilia nemo obligatur“ = nikdo není zavázán k nemožnému).

Celý dokument na webu mzrc.cz ZDE

Omezení práva na ochranu zdraví a přístup ke zdravotní péči

Alokace dostupných zdrojů a s tím spojené omezení poskytnuté zdravotní péče je v souladu s právním systémem České republiky. Může vést k omezení práva pacientů na ochranu zdraví a přístup ke zdravotní péči (právo pacienta na ochranu zdraví je ukotveno v čl. 31 Listiny základních práv a svobod). Jakákoli diskriminace na základě kritérií přímo nesouvisejících s předpokládaným klinickým výsledkem péče, zejména na základě sociální nerovnosti, rasy, pohlaví, disability či pouze věku, je nepřípustná. Rozhodování o přidělení vzácných zdrojů musí garantovat spravedlnost rozhodování v rovině materiálně-právní (ochrana důstojnosti člověka, zákaz diskriminace) a procedurální (transparentnost a férovost rozhodování).

V odborném návodu jsou připomenuty základní etické principy alokace vzácných zdrojů v krizových situacích. Jedním z nich je princip maximálního dosažitelného efektu s využitím dostupných zdrojů, tedy využití vzácných zdrojů pro největší počet pacientů s největším účinkem poskytnuté léčby. Naopak princip upřednostnění pouze na základě výchozího pravidla „first come, first served“ – tedy dříve je poskytnuta péče tomu, kdo přišel dříve – je v současné době významnou částí odborné veřejnosti považován za překonaný. Je ale také zmíněno, že používání diskutovaných kritérií prioritizace (vyjma principu maximálního dosažitelného efektu), jako jsou předpokládaná délka života, doba dožití a podobně, je v rozporu s právním řádem České republiky.

Jde o zachování co největšího medicínského přínosu

V odborném návodu pro nemocnice o rozhodování u pacientů v intenzivní péči v situaci nedostatku vzácných zdrojů se také píše, že poskytování zdravotních služeb má být zaměřeno na zachování co největšího medicínského přínosu co nejvyššímu počtu pacientů. V případě vyčerpání vzácných zdrojů je přípustné omezení běžného standardu péče nezbytné pro udržení co největšího stále ještě možného rozsahu dané péče; pokud nelze v konkrétním případě postupovat jinak. Omezení může mít podobu nedostatku přístrojů, ale i lidských zdrojů, čímž je míněno zapojení zdravotnických pracovníků bez příslušné specializované způsobilosti, nedostatečný počet nebo erudice zdravotnických pracovníků.

V návodu je rovněž uvedeno, že podle principu distributivní spravedlnosti nelze upřednostnit určité skupiny pacientů, například pacienty covid pozitivní před před pacienty covid negativními. V rámci rozhodování o alokaci vzácných zdrojů musí být pravidla pro přijetí do intenzivní péče shodná pro všechny pacienty a nelze stanovit přísnější kritéria jen pro jednu ze zmíněných dvou skupin pacientů. Důvody pro nepřijetí do intenzivní péče nebo ukončení intenzivní péče je třeba průkazně zaznamenat do zdravotnické dokumentace s dostatečnou určitostí, která zajistí transparentnost rozhodovacího procesu a umožní jeho případný následný přezkum. Toto rozhodnutí by mělo být založeno na komplexním zhodnocení celého klinického kontextu a všech souvisejících aspektů zdravotního stavu nemocného.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jiří HroníkTento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Už se bouří i malé děti. Vzkaz od 10leté holčičky: Jste blbci!

8:22 Už se bouří i malé děti. Vzkaz od 10leté holčičky: Jste blbci!

REPORTÁŽ Několikaměsíční izolace a stále nejasný návrat do škol dopadá i na děti, které dosud „držel…